Arsip | Khazanah RSS feed for this section

Menemukan Keridhaan Allah

15 Mei

Kitab Risalah al-Qusyayriyyah boleh dibilang sebagai buku-panduan standar buat orang-orang yang ingin memperbaiki akhlak dan menajamkan ruhaninya. Inilah buku tasawwuf, yang usianya hampir 1000 tahun sejak ditulis, yang banyak dibaca di dunia Islam. Imam al-Qusyayri, sang penulis, menulisnya melalui pendekatan al-Quran, as-Sunnah, dan atsar. Didalamnya, ditambahkan pula kehidupan orang-orang shalih dan pengalaman-pengalaman ruhani mereka, sehingga buku ini bukan bualan semata. Bahkan, seorang Syaikhul Islam sekelas Zakariya al-Anshari berkenan memberikan syarh dan tahqiq terhadap kitab ini, sehingga kita lebih mudah memahaminya.

Ketika membahas tentang maqam ridha, Syaikh al-Qusyayri menuliskan sebuah diskusi menarik antara seorang murid dengan gurunya. 

Seorang murid bertanya kepada gurunya, ‘Apakah seorang hamba dapat mengetahui bahwa Allah swt ridha padanya?’ 

Sang Guru menjawab, ‘Tidak bisa. Bagaimana ia bisa tahu yang demikian, sedangkan ridha-Nya adalah perkara ghaib?’ 

Sang murid berkata, ‘Aku kira dia bisa tahu’ 

Sang Guru bertanya, ‘Bagaimana caranya?’ 

Sang murid menjawab, ‘Jika aku rasakan hatiku ridha kepada Allah swt, maka tahulah aku bahwa Dia juga ridha kepadaku’ 

Sang Guru berkata, ‘Hebat! Bagus sekali jawabanmu, nak!’

Iklan

Ingat-ingat Pesan Mama (Special for Women)

12 Mei

Inilah pesan paling indah sepanjang masa buat orang-orang yang menginginkan indahnya rumahtangga dan harmonisnya perkawinan. Pesan ini melintas batas waktu dan zaman.

Baiklah, saya kembali memulainya dengan sebuah kisah, sebagaimana Ibnul Jauzy menulisnya dalam kitab Ahkam an-Nisa’.

Dahulu kala, ada seorang raja di negeri Yaman yang bernama al-Harits bin Amru al-Kindi. Ia mendengar berita bahwa ada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Wanita itu adalah putri Awf al-Kindi. Lalu sang raja mengutus seorang wanita yang bernama Asham, sebagai comblang, kepada keluarga Awf untuk membuktikan langsung kebenaran berita itu.

Maka berangkatlah Asham menuju rumah Awf. Sesampainya Asham di sana, ia diterima oleh istri Awf yang bernama Umamah binti al-Harits. Asham mengabarkan maksud kedatangannya. Lalu Umamah menemui salah satu putrinya, yang dimaksud oleh Asham. Dari dalam kamarnya, Umamah berkata kepada putrinya, ‘Wahai putriku, sesungguhnya di luar ada bibimu yang datang kepadamu untuk ‘memperhatikan’ sebagian urusanmu. Keluarlah engkau. Temui dia. Jangan kau sembunyikan apapun darinya. Berbicaralah kepadanya sesuai pembicaraan yang dimaksud olehnya’.

Singkat kisah, Asham kembali ke sang Raja, mengabarkan apa yang ia lihat. Ia kabarkan bahwa wanita yang ditemuinya adalah seorang wanita yang wajahnya putih bersih layaknya cermin dan untaian rambutnya tersusun indah.

Sang Raja bulat hati melamar putri Awf. Lamaran diterima, dan Awf, sang ayah, menikahkannya dengan putrinya.

Pada malam pertama, Umamah, sang ibu, mendatangi putrinya. Sang ibu memberinya nasihat berharga sebagai bekal perkawinannya. 

Sang ibu berkata, ‘Wahai putriku, engkau akan pergi dari rumah tempat engkau dibesarkan menuju seorang lelaki yang belum engkau kenal dan kepada seorang teman yang belum tentu dekat. Jadilah engkau seperti hamba-sahaya terhadapnya, niscaya ia akan menjadi hamba-sahaya bagimu juga. Jagalah baik-baik 10 perkara, maka engkau akan bahagia: 

Pertama dan kedua, bergaullah dengannya dengan sikap merasa-cukup (qana’ah) dan dengarkan baik-baik ucapannya dan taatlah padanya. Sesungguhnya dalam sikap merasa-cukup ada ketentraman hati, sedangkan dalam mendengar dan taat ada keridhaan Tuhan.

Ketiga dan keempat, perhatikanlah tempat tatapan matanya dan penciumannya tertuju. Jangan sampai matanya tertuju kepada dirimu di saat engkau dalam keadaan jelek dan jangan sampai penciumannya tertuju kepada dirimu di saat dirimu kurang wangi.

Kelima dan keenam, perhatikanlah waktu tidur dan makannya, karena panasnya lapar dapat membakar perasaan dan kurangnya tidur dapat menimbulkan marah.

Ketujuh dan kedelapan, jagalah hartanya dan perhatikan kemuliaannya dan keluarganya. Mengatur harta secara baik adalah dengan cara melakukan takaran yang baik, dan menjaga keluarga secara baik adalah dengan cara mengatur yang baik pula.

Kesembilan dan kesepuluh, janganlah engkau melawan perintahnya dan jangan bongkar rahasianya. Jika engkau melawan perintahnya, berarti engkau membuatnya dadanya cemburu. Jika engkau bongkar rahasianya, maka engkau tidak akan aman dari tipu-dayanya. Janganlah engkau bergembira di hadapannya di saat ia sedang bersusah hati, dan jangan pula engkau bermuram durja di saat ia sedang bahagia.

Begitulah…

Janda Luar Biasa dan Paling Mahal Maharnya

16 Nov

Bagian 1

Apa yang terlintas di benak Anda bila bertemu dengan seorang janda cantik, menggiurkan, cerdas, perilakunya baik, dan ia sedang mencari pendamping hidup? 

Jika Anda seorang laki-laki, maka ‘naluri kelaki-lakian’ Anda akan bangkit. Anda akan do everything for getting her. Jika Anda seorang wanita, pastilah Anda mengacungkan jempol untuknya dan banyak belajar darinya.

Saya akan kisahkan tentang seorang janda luar biasa ini, yang bahan-bahan utamanya saya ambil dari kitab Siyar A‘lam an-Nubala (terbitan Mesir) karya Imam az-Zahabi dan kitab Suwar min Hayat as-Shahabah (terbitan Mesir) karya Dr. Abdurrahman Ra’fat Pasya, di samping kitab-kitab sirah lainnya.

Begini kisahnya.

Di zaman Rasulullah saw. ada seorang janda cantik yang ditinggal mati suaminya. Namanya Rumaysha binti Milhan an-Najjariyyah, yang biasa dipanggil dengan sebutan Ummu Sulaim. Anda masih ingat dengan Anas radhiyallahu anhu, yang senantiasa melayani keperluan Rasulullah saw.? Ya, Anas adalah anak Ummu Sulaim.

Ketika tersebar berita bahwa Ummu Sulaim menjadi janda, banyak lelaki ingin bersanding hidup dengannya. Lelaki mana yang tidak mendambakan wanita seperti Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah tipe wanita yang memiliki inner-beauty: bukan hanya cantik wajahnya, namun baik pula perilakunya dan cerdas pula akalnya.

Salah satu lelaki yang berhasrat dengan Ummu Sulaim adalah Zayd bin Sahl an-Najjari, yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Thalhah. Abu Thalhah adalah seorang lelaki terhormat, gentle, dan kaya. Dengan kelebihannya itu ia berniat melamar Ummu Sulaim, dan ia yakin tidak akan ada lelaki lain yang bisa mengungguli kelebihannya itu.

Maka, berangkatlah Abu Thalhah menuju rumah Ummu Sulaim.

Dalam perjalanan, Abu Thalhah teringat bahwa Ummu Sulaim sudah mengikuti agama Muhammad (masuk Islam) berkat dakwah Mush‘ab bin Umayr. ‘Tapi, apa urusannya denganku? Bukankah mantan suaminya mati dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya, tidak masuk Islam?’, begitu kata hati Abu Thalhah. Maklum, Abu Thalhah adalah seorang non-Muslim.

Ketika Abu Thalhah sampai di depan rumah Ummu Sulaim, ia minta izin untuk dibukakan pintu. Ia dizinkan masuk. Saat itu, di dalam rumah Ummu Sulaim, ada Anas. Maka, tanpa basa-basi panjang, Abu Thalhah mengutarakan maksud kedatangannya.

Setelah mendengar maksud kedatangan Abu Thalhah, Ummu Sulaim berkata, ‘Wahai Abu Thalhah, orang sepertimu tidak akan ditolak lamarannya. Tapi, saya tidak bersedia kawin denganmu, karena engkau masih kafir’.

Mendengar jawaban Ummu Sulaim, Abu Thalhah menduga bahwa Ummu Sulaim hanya ‘cari-cari alasan’ saja, padahal ia tahu bahwa Abu Thalhah adalah lelaki kaya dan disegani masyarakat.

Abu Thalhah berkata, ‘Wahai Ummu Sulaim, apakah ini yang membuatmu menolak lamaranku?’.

Ummu Sulaim berkata, ‘Memangnya apa, kalau begitu?’.

‘Yang kuning dan putih… emas dan perak…’, jawab Abu Thalhah sambil memperlihatkan barang-barang tersebut.

‘Maksudmu, emas dan perak?’, kata Ummu Sulaim.

‘Ya’, jawab Abu Thalhah.

Ummu Sulaim berkata, ‘Bukan itu… bukan itu… Wahai Abu Thalhah, sungguh aku bersaksi kepadamu dan bersaksi kepada Allah dan rasul-Nya, seandainya engkau mau masuk Islam maka aku rela menjadi istrimu, tanpa perlu engkau beri emas dan perak. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku untukmu’.

Ummu Sulaim tahu bahwa selama ini Abu Thalhah menyimpan berhala di rumahnya, yang terbuat dari kayu antik. Setiap hari Abu Thalhah menyembah berhala ini, sebagaimana dilakukan oleh para pembesar lainnya. Ummu Sulaim menggunakan kesempatan baik ini untuk mengajak Abu Thalhah masuk Islam.

Ummu Sulaim memang cerdas!

Lalu Ummu Sulaim berkata, ‘Wahai Abu Thalhah, bukankah engkau tahu bahwa tuhanmu yang engkau sembah selama ini adalah sesuatu yang tumbuh di atas bumi?’

‘Tentu saja aku tahu’, jawab Abu Thalhah.

Ummu Sulaim berkata, ‘Apakah engkau tidak merasa bahwa tuhan yang selama ini engkau sembah dijadikan kayu bakar oleh orang lain, yang apinya dipakai untuk menghangatkan badan atau untuk membuat roti? Wahai Abu Thalhah, kalau engkau bersedia masuk Islam, maka aku rela menjadi istrimu. Aku tidak membutuhkan mahar lain selain engkau masuk Islam’.

‘Siapa yang akan menuntun aku masuk Islam?’, tanya Abu Thalhah.

‘Aku yang akan menuntunmu’, jawab Ummu Sulaim.

‘Bagaimana caranya?’, tanya Abu Thalhah penasaran.

Ummu Sulaim berkata, ‘Mudah saja. Engkau cukup mengatakan kalimat engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Setelah itu, engkau pulang ke rumahmu, engkau hancurkan semua berhala yang ada di rumahmu, lalu engkau lemparkan semuanya keluar’.

Mendengar opsi yang ditawarkan Ummu Sulaim, maka Abu Thalhah senang bukan kepalang. Lalu ia berkata, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya’.

Abu Thalhah mengucapkan syahadat. Ia masuk Islam.

Lalu, sesuai dengan syarat yang ditawarkan Ummu Sulaim, ia mengawini Ummu Sulaim. Sejak saat itu, Abu Thalhah menjadi orang yang ber-khidmat untuk agama Islam.

Kisah lamaran Abu Thalhah kepada Ummu Sulaim menjadi buah-bibir. Sampai-sampai banyak orang berkata, ‘Tidak pernah kami dengar ada mahar yang lebih mulia dibanding maharnya Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam’.

Rumahtangga yang dijalani Ummu Sulaim dan Abu Thalhah adalah rumahtangga yang penuh keberkahan.

Anda ingin tahu bagaimana romantika rumahtangga Ummu Sulaim dan Abu Thalhah?

Bagian 2

Ummu Sulaim bukan hanya cantik dan cerdas, namun ia wanita pemberani. Tercatat ia pernah ikut perang Hunayn dan Uhud. Dua perang ini adalah perang besar.

Pada saat perang Hunayn, senjata Ummu Sulaim adalah pisau belati. Bermaksud menggoda Ummu Sulaim, Abu Thalhah, sang suami, melapor kepada Rasulullah saw., ‘Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim mau ikut perang juga, tapi senjatanya pisau belati doang’.

Ummu Sulaim menimpali gurauan suaminya, ‘Wahai Rasulullah, jika ada orang kafir mendekatiku, maka aku robek perutnya dengan pisau ini’.

Itulah Ummu Sulaim…

Anas (anaknya Ummu Sulaim) pernah berkata, ‘Rasulullah saw. tidak pernah qaylulah (tidur siang) di beranda rumah orang lain, kecuali di beranda rumah Ummu Sulaim. Jika beliau ditanya alasannya, beliau menjawab, ‘Sesungguhnya aku menaruh perhatian padanya, karena saudaranya terbunuh waktu ikut perang bersamaku’.

Saudara Ummu Sulaim yang dimaksud Rasulullah saw. adalah Haram bin Milhan, yang tidak lain adalah pamannya Anas.

Qaylulah adalah tradisi orang Arab saat itu. Sebelum datang waktu Zuhur, orang Arab bangun dari qaylulah-nya. Jadi, qaylulah hanya beberapa saat saja. Paling banter sekitar 1 jam lebih sedikit.

Ummu Sulaim pernah membuat ‘ulah’ kepada Rasulullah saw.

Suatu hari Rasulullah qaylulah di beranda rumah Ummu Sulaim. Saat beliau tidur, Ummu Sulaim melihat Rasulullah mengeluarkan keringat. Buru-buru ia mengambil wadah untuk menampung tetesan keringat beliau. Tiba-tiba Rasulullah terbangun. Melihat ulah Ummu Sulaim yang sedikit nyeleneh, beliau berkata, ‘Apa-apaan ini, wahai Ummu Sulaim? Apa yang sedang engkau lakukan?’.

Dengan ringan Ummu Sulaim menjawab, ‘Saya sedang menampung keringatmu yang menetes ketika engkau tidur. Nanti, tetesan keringat itu aku oplos (campur) dengan parfumku’. Rasulullah saw. tidak berkomentar apa-apa dengan ulah Ummu Sulaim.

Weleh… weleh… aya-aya wae… ada-ada saja Ummu Sulaim… Apa yang dilakukan Ummu Sulaim tentu saja beralasan, sebab luar-dalam diri Rasulullah saw. mengandung keberkahan. Dan, Ummu Sulaim tahu tentang itu.

Bukan hanya soal tetesan keringat, di lain waktu Ummu Sulaim juga berulah. Pada saat Rasulullah saw. melakukan haji wada‘ bersama ratusan ribu ummatnya, Rasulullah menggunduli rambutnya di Mina. Beberapa lembar rambut Rasulullah yang terjatuh dipungut oleh Abu Thalhah. Setelah itu, Abu Thalhah memberikan rambut tersebut kepada Ummu Sulaim. Mendapatkan ‘harta’ yang tak ternilai ini, Ummu Sulaim langsung menyimpan rambut tersebut di tempat-uangnya (kalau zaman sekarang: dompet).

Apa yang dilakukan Ummu Sulaim terhadap tetesan keringat dan rambut Rasulullah, disebut tabaruk (mengambil-berkah). Bukan hanya Ummu Sulaim, banyak para sahabat lain juga melakukan tabaruk. Ada yang tabaruk dengan bekas air wudhu yang dipakai Rasulullah. Ada yang tabaruk dengan sentuhan-kulit. Ada yang tabaruk dengan pakaian. Ada yang tabaruk dengan tanah pusara Rasulullah. Bahkan, Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya menceritakan para sahabat yang berebut air ludah Rasulullah.

Itu bukan tindakan heritis (bid‘ah), apalagi syirik. Itulah yang namanya cinta…

Abu Thalhah, Ummu Sulaim, dan Anas nampaknya adalah sebuah keluarga yang disukai Rasulullah saw. Bisa jadi, karena sifat mereka yang polos, tidak berpura-pura, dan ekspresi cintanya kepada Rasulullah saw. tidak dibuat-buat.

Suatu hari, anak Ummu Sulaim sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat itu, Abu Thalhah sedang keluar rumah. Ketika Ummu Sulaim melihat bahwa anaknya sudah meninggal, ia segera mengurusnya (memandikan dan mengafaninya) dan membaringkannya di sebuah sudut rumahnya. Ketika Abu Thalhah datang, Ummu Sulaim menyambut sang suami dengan sukacita. Ia menyiapkan makan malam untuk suaminya. Sambil dinner bersama, sang suami bertanya, ‘Bagaimana kabar si buyung, anak kita?’ Ummu Sulaim menjawab, ‘Ia sudah tenang dan aku berharap ia menemukan kedamaian’. Mendengar jawaban Ummu Sulaim, Abu Thalhah menjadi tenang. Ia berpikir bahwa anaknya sudah sembuh dari sakitnya. Padahal…

Subhanallah… Inilah kehebatan Ummu Sulaim. Ketika suaminya pulang ke rumah dalam keadaan lelah dengan segala kepenatan yang dialaminya di luar rumah, Ummu Sulaim tidak mau membebani pikiran suaminya dengan kematian anaknya. Ia memberikan waktu kepada sang suami untuk mengistirahatkan fisik dan mentalnya.

Bukan hanya itu. Bahkan, ia memberikan ‘pelayanan prima’ kepada suaminya malam itu. Dahsyat!

Itulah Ummu Sulaim…

Lalu, Ummu Sulaim mengajak suaminya ‘tidur’. Pada waktu menjelang fajar, Abu Thalhah bangun dan mandi. Ketika ia bersiap untuk pergi menuju masjid, Ummu Sulaim memberitahu bahwa anaknya telah meninggal. Lalu, Abu Thalhah berangkat menuju masjid untuk shalat shubuh bersama Rasulullah saw. Usai shalat shubuh berjamaah, Abu Thalhah memberitahu Rasulullah saw. apa yang telah terjadi pada anaknya dan bagaimana sikap Ummu Sulaim terhadapnya. Mendengar informasi Abu Thalhah, Rasulullah bersabda, ‘Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam di mana kalian tidur-bersama’.

Doa Rasulullah tentu saja maqbul (dikabulkan Allah swt.). Tak lama kemudian, Ummu Sulaim hamil. Pada suatu malam, ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Ummu Sulaim dan Anas membawa bayi itu ke hadapan Rasulullah. Lalu Anas berkata, ‘Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim melahirkan anak kemarin malam’. Lalu Rasulullah mengambil beberapa buah kurma Ajwah. Beliau mengunyah-ngunyah kurma itu lalu memasukkannya ke mulut sang bayi.

‘Tolong sekalian beri nama, wahai Rasulullah’, kata Anas. Lalu Rasulullah berkata, ‘Aku namakan ia Abdullah’.

Selama berumahtangga, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim dikaruniai 9 anak laki-laki.

Lalu, apa yang istimewa dari anak-anak mereka? Yang istimewa adalah: semuanya hafal al-Quran!

Subhanallah…

Suatu hari, Anas mendengar Rasulullah berkata, ‘Di saat aku masuk surga, aku mendengar suara langkah kaki seperti langkah anak rusa. Ternyata, itu adalah langkahnya Ghumaysha’.

Siapakah Ghumaysha yang dimaksud Rasulullah? Ghumaysha adalah Rumaysha, yang tidak lain adalah Ummu Sulaim. Dalam banyak keterangan, nama asli Ummu Sulaim kadang ditulis Rumaysha, kadang ditulis Ghumaysha.

Ummu Sulaim adalah wanita yang hatinya penuh cinta. Ia tunjukkan cintanya kepada Rasulullah dan Islam. Ia lakukan yang terbaik untuk sang suami, anak-anaknya, dan keluarganya. Pantaslah, kalau surga adalah bonus terbaik untuknya.

Ternyata, Ummu Sulaim bukan sekedar janda. Ummu Sulaim adalah singa yang berhati lembut…

Bentuk-bentuk Sikap Ekstrem dalam Beragama

22 Feb

‘Islam adalah agama yang sesuai dengan kebenaran, seimbang, toleran, damai, luhur, lembut, dan menjadikan segala sesuatunya seimbang. Apa saja yang berseberangan dengan prinsip-prinsip ini, maka itu bukan dari Islam’. Begitu kata Syaikh Wahbah az-Zuhayli dalam kitabnya Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu‘ashir.

Islam adalah agama moderat, ajarannya moderat, dan umatnya adalah umat yang moderat. Lawan dari sikap moderat adalah sikap ekstrem (at-tatharruf). Dalam kitabnya itu, Syaikh Wahbah az-Zuhayli menyebutkan beberapa bentuk sikap ekstrem yang sering terjadi di masyarakat.

Pertama, sikap ekstrem yang berhubungan dengan akidah/keyakinan (at-tatharruf al-i‘tiqadi), yaitu sikap ekstrem terhadap pandangan-pandangan tertentu yang bertentangan dengan tuntunan al-Quran dan as-Sunnah yang jelas dan pandangan mayoritas umat Islam. Sikap ekstrem ini terlihat pada sekte-sekte yang lahir pada zaman lalu, seperti sekte Qadariyah, Jahmiyah, Murji‘ah, dan Batiniah, atau terjadi pada gerakan-gerakan kontemporer semisal Jamaah Takfir dan Hijrah di Mesir atau di tempat-tempat lain, yaitu kelompok yang menyatakan bahwa umat Islam sudah kafir karena hidup di bawah pemerintahan kafir dan harus keluar dari pemerintahan itu.

Kedua, sikap ekstrem yang berhubungan dengan masalah politik (at-tatharruf al-siyasi), yaitu gerakan dari sekelompok orang yang menyatakan hukumnya berdosa berada di bawah pemerintahan yang berasaskan hukum buatan manusia. Gerakan ini mirip dengan gerakan masa lalu yang dipelopori oleh Khawarij, yang menyatakan keluar dari pemerintahan Sayyiduna Ali di Irak dan mereka membolehkan membunuh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka.

Ketiga, sikap ekstrem yang berhubungan dengan amal ibadah (at-tatharruf al-amali), yaitu tindakan yang melampaui batas dengan menyiksa diri sendiri atau terlalu berlebihan dalam menjalankan ibadah, seperti puasa terus menerus, shalat sepanjang malam, tidak menikah, berhaji dengan jalan kaki tanpa naik kendaraan, dan lain sebagainya. Semua ini dapat menimbulkan bahaya, berlawanan dengan fitrah manusia dan sunnah Nabi yang moderat dan toleran. Padahal, Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah’ (Hadits, riwayat Ibnu Hibban).

Keempat, sikap ekstrem yang berhubungan dengan masalah internasional (at-tatharruf al-khariji aw al-dawli), yaitu gerakan yang mempropagandakan teror dan rasa takut kepada masyarakat negara lain dengan cara bermacam-macam, semisal menghancurkan gedung-gedung, memotong pepohonan, melakukan pengeboman terhadap instalasi dan fasilitas umum, atau tindakan lain yang menimbulkan bahaya, baik datangnya dari orang perorang atau negara yang dilakukan ketika berada dalam masa damai atau masa peperangan. Semua tindakan ekstrem itu tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali kepada negara Israel yang secara terang-terangan memusuhi negara Arab dan kaum muslim.

Begitu kata Syaikh Wahbah az-Zuhayli.

Hmmm… apa yang dikatakan beliau memang terjadi di depan mata kita.

Mengapa orang bersikap ekstrem? Banyak faktor yang menyebabkan orang bersikap ekstrem. Di antara faktor yang paling penting adalah: kebodohan memahami hakikat hukum agama dan pemahaman yang sempit terhadap ajaran Islam akibat sikap fanatis terhadap pemikiran madzhab atau kelompok tertentu. Padahal, Islam adalah agama yang menganjurkan kemudahan, toleransi, dan sikap moderat. [ ]

 

*Tulisan ini merupakan penggalan dari tulisan saya yang berjudul ‘Jangan Mempersulit Diri, Jadilah Muslim yang Moderat’ dalam buku Bumi dan Langit Ikut Menangis (Syarefa Publishing, 2010)Masuk Surga dengan Sebutir Rambutan

4 Feb

Dalam buku Bumi dan Langit Ikut Menangis, saya menulis 26 kisah menuju tadabbur al-Quran. Semua kisah itu saya tulis dengan berkaca pada peristiwa-peristiwa yang dekat dengan keseharian hidup kita. Semua kisah itu penuh dengan ajaran tentang akhlak mulia, kearifan, dan kesejukan hidup. Membaca dari awal sampai akhir kisah-kisah yang ada dalam buku itu, insya Allah akan membuat Anda semakin percaya bahwa al-Quran adalah The Amazing Book.

Anda ingin masuk surga hanya dengan sebutir rambutan? Nah, kali ini saya akan tuliskan salah satu kisah dalam buku tersebut: Masuk Surga dengan Sebutir Rambutan.

Madinah adalah kota yang memiliki perkebunan kurma yang subur. Jika kita berkunjung ke kota Madinah, maka kebun kurma dapat kita jumpai sepanjang jalan. Menurut sejarah, yang pertamakali menanam pohon kurma di bumi adalah Anus bin Syits, cucu Adam alayhissalam. Di Madinah, yang pertamakali bercocoktanam kurma adalah masyarakat Bani Qurayzhah dan Bani Nadhir. Sebagamana kita ketahui, Bani Qurayzhah dan Bani Nadhir adalah dua komunitas Yahudi di Madinah.

Kebun kurma adalah asset penting bagi masyarakat Madinah. Makin luas kebun kurma seseorang, maka makin tinggi kedudukan sosialnya. Pada zaman Nabi, orang yang paling banyak hartanya adalah Abu Thalhah al-Anshari radhiyallahu anhu. Harta yang paling ia cintai adalah Bayraha, yaitu kebun kurma yang menghadap ke Masjid Nabawi. Rasulullah saw. seringkali masuk ke dalam kebun itu dan meminum air yang ada di dalamnya.

Dalam kitab Tafsir-nya, Ibnu Katsir menceritakan riwayat tentang kebun kurma Abu Thalhah. Ceritanya adalah Abu Thalhah mendengar bahwa telah turun wahyu kepada Rasulullah saw.,

‘Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfaq-kan sebagian harta yang kamu cintai. Dan, apa saja yang kamu infaq-kan, maka Allah sungguh mengetahuinya’. (al-Quran, surat Alu Imran/3: 92)

Lalu Abu Thalhah mendatangi Rasulullah. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, Allah berfirman bahwa ‘kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menginfakkan sebagian yang kalian cintai’. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayraha. Kini kebunku itu aku jadikan sedekah karena Allah, demi mengharapkan kebaikan dan kekekalan sedekah itu di sisi-Nya. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, terimalah sedekahku ini sebagaimana yang diinginkan Allah’.

Rasullah saw. berkata, ‘Wah.. wah.. wah…, itu harta yang benar-benar menggiurkan. Aku sudah mendengar keinginanmu. Tapi, aku punya usul bagaimana kalau kau sedekahkan kepada kerabatmu saja?’

Abu Thalhah menjawab, ‘Baiklah, kalau begitu aku akan melaksanakan perintahmu, wahai Rasulullah’. Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabatnya dan keluarga besarnya.

Begitu pula dengan Abu Dahdah al-Anshari, yang memiliki kebun yang berisi 600 pohon kurma. Ketika ia mendengar bahwa telah turun wahyu, ‘Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda’ (surat al-Baqarah: 245), maka ia langsung mendatangi Rasulullah saw.

Sesampainya di hadapan Rasulullah saw., ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan pinjaman dari kita?’

Rasul menjawab, ‘Ya benar, wahai Abu Dahdah’.

Abu Dahdah berkata, ‘Sekarang, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah’.

Maka Rasulullah saw. menjulurkan tangannya, lalu Abu Dahdah memegangnya sambil berkata, ‘Sesungguhnya aku memberikan pinjaman kepada Tuhanku berupa kebun kurmaku’.

Lalu Abu Dahdah menuju kebun kurmanya. Sesampai di depan pintu kebunnya, ia melihat istri dan anak-anaknya sedang berada di dalamnya. Dari pintu kebun kurma, Abu Dahdah berseru, ‘Wahai istriku, keluarlah engkau, karena kebun ini sudah aku pinjamkan kepada Allah swt.’

Istrinya menjawab, ‘Baik, wahai suamiku. Sungguh, ini bisnis yang menguntungkan’.

Maka, keluarlah istri Abu Dahdah dan anak-anaknya dari kebun kurma itu.

Masya Allah, begitu dermawannya sahabat-sahabat Rasulullah saw. Jika kita ingin menghitung berapa banyak harta yang mereka infakkan di jalan Allah swt., maka datangilah penjual pohon kurma. Tanyakan berapa harga satu batang pohon kurma. Saat ini, harga pohon kurma sekitar 5 juta rupiah. Itu pun belum berbuah! Sekarang, kalikan dengan 600 batang pohon kurma. Jumlahnya: 3 milyar rupiah! Itulah infaknya Abu Dahdah.

Subhanallah, bisa jadi kita akan pikir-pikir untuk mengeluarkan infak sebesar itu. Meskipun kita tidak seperti Abu Talhah dan Abu Dahdah yang memiliki ratusan pohon kurma, namun kita masih bisa menanam pohon-pohon lain yang menghasilkan buah.

Rasulullah bersabda, ‘Jika seorang Muslim menanam sebuah pohon atau berkebun, kemudian buahnya dimakan manusia, binatang, atau lainnya, maka itu bernilai sedekah bagi yang menanamnya’ (Hadits, riwayat Muslim)

Islam mengajarkan kepada kita agar setiap nikmat yang kita miliki dapat dirasakan manfaatnya juga oleh makhluk lain. Oleh karena itu, apapun pohon-buah yang kita tanam di halaman rumah kita berbuah lebat, berikan sebagian buahnya kepada kerabat, tetangga, atau tamu kita. Selain itu pula, kita tidak perlu marah ketika buah pohon yang kita tanam dimakan serangga, burung, kampret, atau bahkan dicuri orang. Relakan, karena kita mendapatkan pahala darinya.

Ternyata, buah durian, mangga, jambu, salak, atau rambutan yang kita tanam di halaman rumah dapat menuntun kita menuju surga.

[ ]

Note:

Temukan 26 kisah lain yang mencerahkan dalam buku Bumi dan Langit Ikut Menangis.

Daftar Isi:

Masuklah dalam Benteng Perlindungan yang Paling Kokoh (Tadabbur Surat al-A’raf ayat 200)

Ikhlas Beribadah: Belajar dari Jantung al-Fatihah (Tadabbur Surat al-Fatihah ayat 5)

Semua Karena Rahmat Allah (Tadabbur Surat alA’raf ayat 156)

Jangan Terlalu Sibuk dengan Dunia (Tadabbur Surat al-Hadid ayat 20)

Bumi dan Langit Ikut Menangis (Tadabbur Surat ad-Dukhan ayat 29)

Berteman Sampai Akhirat (Tadabbur Surat az-Zukhruf ayat 67)

Ampuni Aku Ya Allah… (Tadabbur Surat Hud ayat 90)

Jangan Mempersulit Diri, Jadilah Muslim yang Moderat (Tadabbur Surat al-Baqarah ayat 67)

Masuk Surga Bersama Keluarga (Tadabbur Surat at-Thur ayat 21)

Masuk Surga dengan Sebutir Rambutan (Tadabbur Surat Alu Imran ayat 92)

The Miracle of Shalawat: Menyinari Wajah dan Kalbu (Tadabbur Surat al-Ahzab ayat 56)

Nikmat Tuhan yang Mana Lagi (Tadabbur Surat ar-Rahman ayat 33)

Mengambil Hikmah di Balik Musibah (Tadabbur Surat al-Baqarah ayat 155-157)

Berjuta Kebaikan Buat Pembaca al-Quran (Tadabbur Surat an-Nisa’ ayat 41)

Rasul Berbisik di Telinga Kita (Tadabbur Surat al-Kahfi ayat 28)

Jangan Putuskan Bantuan Anda (Tadabbur Surat an-Nur ayat 22)

Panggilan Terindah (Tadabbur Surat al-Hujurat ayat 11)

Hidup Mulia dengan Sikap Rendah Hati (Tadabbur Surat Luqman ayat 18)

Yang Hilang dari Diri Kita: Kesantunan dan Kelembutan (Tadabbur Surat Thoha ayat 43-44)

Semua Makhluk Berdoa Untukmu (Tadabbur Surat al-Mujadilah ayat 11)

Selalu Ada Jalan Keluar (Tadabbur Surat at-Thalaq ayat 2-3)

Maafkanlah, agarHidup Anda Menjadi Tenang (Tadabbur Surat al-A’raf ayat 199)

Ingatlah Allah di Kala Senang (Tadabbur Surat as-Shaffat ayat 143-144)

Agar Harta Bertambah Berkah (Tadabbur Surat al-Qashash ayat 82)

Menjadi Orang yang Pandai Menjaga Amanat (Tadabbur Surat al-Anfal ayat 27)

Membalas Keburukan dengan Kebaikan (Tadabbur Surat Fusshilat ayat 34)

 

Untung Ada al-Ghazali

29 Des

Para pencari ilmu akan kenal dengan Imam al-Ghazali, sang Hujjatul Islam. Karya-karya al-Ghazali begitu bermanfaat buat orang banyak. Tidak terhitung para ulama dan akademisi yang mendalami karya-karyanya. Orang yang mengaku cinta ilmu, namun ia tidak pernah membaca apalagi mendengar nama kitab Ihya Ulumuddin, karya fenomenalnya, maka pengakuannya tertolak dan keilmuannya perlu diragukan. Kitab Ihya memang tidak pantas dilewatkan oleh para pencari ilmu. Meskipun al-Hafizh al-Iraqi melakukan ta‘liq terhadap hadits-hadits yang ada dalam Ihya dan ditemukan ada yang bermasalah, namun hal itu tidak mengurangi ketinggian karya al-Ghazali ini. Betapa banyak para ulama besar yang di dalam karya-karyanya masih memuat hadits-hadits bermasalah. Sebut saja, misalnya, Ibnu al-Jawzi al-Baghdadi, alim besar bermazhab Hanbali yang memiliki banyak karya penting dalam khazanah keilmuan Islam, masih memuat hadits-hadits yang tidak ditemukan dasarnya, dalam karyanya Bustan al-Wa’izhin.

Di antara karya al-Ghazali yang layak dibaca adalah kitab al-Arbain fi Ushuluddin. Kitab ini dibagi dalam empat kategori. Kategori pertama membahas pokok-pokok akidah. Kategori kedua membahas amalan-amalan lahiriah dan peribadatan. Kategori ketiga membahas penyucian hati dari akhlak-akhlak tercela dan cara menyucikannya. Kategori keempat membahas cara menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia. Inilah kitab yang diwasiatkan para ulama salaf untuk dibaca dan dipesankan para ulama khalaf untuk dipelajari.

Saya tersenyum ketika membaca pembahasan tentang kelompok orang-orang yang melakukan riya dalam kitab itu. Saya tersenyum karena saya termasuk di dalamnya dan kena smash dari al-Ghazali. Dan, saya tidak tahu apakah orang lain akan tersenyum juga ketika membacanya.

Nah, kali ini saya akan posting tulisan al-Ghazali yang ada dalam kitab itu. Insya Allah, terjemahan saya tidak begitu meleset dari bahasa aslinya. Saya berharap Anda tidak tersenyum ketika membacanya, apalagi merasa kena smash dari al-Ghazali.

Menurut al-Ghazali, hakikat riya adalah mencari ‘posisi’ dalam hati manusia melalui amalan ibadah dan amalan kebajikan (thalab al-manzilah fi qulub al-nas bil ibadat wa a‘mal al-khayr).

Lalu al-Ghazali membagi pelaku riya menjadi 6 kelompok, dilihat dari beberapa segi.

Pertama, riya dari segi fisik (ar-riya’ min jihat al-badan), tandanya yaitu menampakkan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa, atau menunjukkan kesedihan agar disangka peduli dengan urusan agama, atau menampakkan rambut yang kusut agar disangka tenggelam dengan urusan agama dan tidak memikirkan dirinya sendiri, atau menampakkan mulut yang bau agar disangka sedang berpuasa, atau merendahkan suara agar disangka sedang serius ber-mujahadah.

Kedua, riya dari segi gaya (ar-riya’ bil hay’ah), tandanya yaitu seperti memendekkan kumis, menundukkan kepala ketika berjalan, menampakkan ketenangan ketika berjalan, meninggalkan bekas sujud di wajah (maksudnya: tanda hitam di jidat), memejamkan mata agar disangka sedang terkena tarikan ruhani (al-wajd) dan penampakan ruhani (mukasyafah) atau sedang tenggelam memikirkan sesuatu persoalan (gha’ish fil fikr).

Ketiga, riya dari segi pakaian (ar-riya’ fi al-tsiyab), tandanya yaitu seperti memakai pakaian ala sufi, pakaian kasar, memendekkan pakaian sampai setengah betis, membiarkan pakaian terlihat compang-camping dan kumal, semuanya itu agar disangka ia tidak punya waktu untuk mengurusi yang demikian. Tanda lainnya shalat di atas sajadah agar disangka seorang sufi, padahal ia tidak tahu siapa hakikat sufi yang sebenarnya. Tanda lainnya adalah memakai jubah, seledang, dan melebarkan lengan baju, agar disangka ia orang alim. Tanda lainnya adalah memakai kaos tangan/kaki agar disangka ia orang yang hidup sederhana karena begitu hati-hatinya dengan debu jalanan.

Keempat, riya dari segi perkataan (ar-riya’ bil qawl), tandanya yaitu seperti seorang pemberi nasihat dan peringatan yang membagus-baguskan perkataannya dan mengungkapkannya dengan kalimat puitis, atau berbicara dengan ungkapan-ungkapan hikmah dan ucapan para salaf sambil melembutkan suara dan menampakkan kepiluan, padahal batinnya kosong dari ketulusan dan keikhlasan, namun ia melakukan semua itu agar disangka begitu. Orang seperti ini juga menampakkan kesedihan di tengah orang banyak, namun ketika sendiri ia bermaksiat kepada Allah. Tanda lainnya seperti orang yang mengklaim hapal hadits dan bertemu dengan banyak guru, dan ia dengan mudah mengatakan bahwa hadits ini shahih, hadits itu cacat, agar ia disangka pakar dalam soal ilmu hadits. Tanda lainnya adalah seperti orang yang menggerak-gerakan bibir dengan zikir dan melakukan amar makruf nahi munkar di tengah masyarakat, padahal hatinya tidak merasa sakit ketika melakukan maksiat. Tanda lainnya adalah seperti orang yang menampakkan rasa marah dengan kemaksiatan yang terjadi, namun ketika ia melakukan maksiat, hatinya tidak merasakan pedih.

Kelima, riya dari segi perbuatan (ar-riya’ bil amal), tandanya yaitu seperti melamakan berdiri ketika shalat, membagus-baguskan ruku‘ dan sujud, menundukkan kepala, tidak banyak bergerak, gemar bersedekah, berpuasa, berhaji, pelan dalam berjalan, mengendurkan kelopak mata, padahal Allah swt tahu seandainya ia dalam kesendirian, ia tidak akan melakukan semua itu. Bahkan, ia akan malas-malasan ketika shalat, cepat-cepat ketika berjalan, namun ketika muncul orang lain, ia kembali bersikap tenang, agar disangka khusyu‘.

Keenam, riya dari segi memperbanyak murid dan sahabat dan memperbanyak menyebut nama para guru (ar-riya’ bi katsrat al-talamidzat wal ashhab wa katsrat dzikr al-syuyukh), agar disangka ia banyak bertemu dengan para guru, atau seperti orang yang senang didatangi para ulama dan penguasa, agar disangka sebagai orang yang diminta keberkahannya.

Semua tanda yang disebutkan di atas adalah yang menyangkut urusan agama. Hukum semuanya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Namun, jika mencari ‘posisi’ di hati orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk ibadat dan amalan-amalan agama, maka hal itu tidaklah haram, sepanjang di dalamnya tidak ada talbis (campur aduk), sebagaimana telah aku nyatakan dalam pembahasan tentang ‘Mencari Kedudukan’ (thalab al-jah). Para ahli dunia mencari kedudukan dengan memperbanyak harta dan anak, membaguskan pakaian kebanggaan, menghapal syair, ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu nahwu dan bahasa, dan lain sebagainya. Yang demikian itu tidaklah haram sepanjang tidak berhenti (dimaksudkan) untuk menyakiti orang lain, menunjukkan kesombongan, dan menunjukkan akhlak tercela lainnya.

Itulah kata al-Ghazali. Saya tidak tahu apakah Anda ikut tersenyum atau malah tersindir ketika membacanya. Namun, janganlah kesal dengan apa yang dikatakan al-Ghazali. Menolak nasihat yang baik adalah tanda hati yang kusam. Lebih baik tersenyumlah, karena apa yang dikatakan al-Ghazali adalah obat bagi sakitnya hati kita dan air dingin bagi gersangnya kalbu kita.

Selain tersenyum, kita patut berterimakasih dengan al-Ghazali, karena kita beruntung masih diingatkan.

Ingatkanlah orang lain, karena pengingatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. (al-Quran, surat adz-Dzariyat/51:55)

 

 

Ibn al-Arabi dan Ibnu Arabi: Apakah Sama?

15 Jun

Dalam banyak buku sering kita temukan nama Ibn al-Arabi dan Ibnu Arabi. Apakah dua nama itu sama, alias satu orang? Jawabnya: dua nama itu adalah nama dua orang yang berlainan.

Baik Ibnu al-Arabi dan Ibnu Arabi berasal dari Andalusia, sebuah kota yang melahirkan banyak ulama, cendekiawan, dan sastrawan. Keduanya adalah orang alim di bidangnya masing-masing.

Ibnu al-Arabi adalah seorang Qadhi (Hakim). Nama lengkapnya: Abu Bakar bin al-Arabi. Ia lahir lebih dulu dibanding Ibnu Arabi. Ibn al-Arabi lahir di Sevilla (Isybilia) 22 Sya’ban 468 Hijriah. Beliau wafat pada hari Ahad di bulan Rabi’ al-Awwal tahun 543 Hijriah, dalam usia 75 tahun. Ibn al-Arabi bermazhab Maliki.

Ketika melakukan kunjungan ke Baghdad, Ibn al-Arabi sempat bertemu Imam al-Ghazali. Ibn al-Arabi banyak menulis buku, yang terkenal di antaranya adalah Ahkam al-Quran (tafsir ayat ahkam), Aridhah al-Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi (syarh hadits), dan al-Awashim min al-Qawashim (tentang kedudukan para sahabat sepeninggal Rasul saw., yang meng-counter pendapat Syiah Rafidhah).

Sedangkan Ibnu Arabi adalah seorang Sufi. Nama lengkapnya: Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Arabi. Kadangkala namanya disebut Muhyiddin Ibnu Arabi, untuk membedakannya dengan Ibn al-Arabi. Ibnu Arabi lahir di Murcia, malam Senin 17 Ramadhan 560 Hijriah. Beliau wafat pada malam Jumat 22 Rabi’ al-Awwal 638 Hijriah, dalam usia 70 tahun. Karena ia seorang sufi, mazhabnya tidak jelas. Bahkan ada yang mengatakan ia bermazhab Syiah. Melihat ia besar di Andalusia, kemungkinan Ibnu Arabi adalah seorang Sunni, bermazhab antara Zhahiri dan Maliki. 

Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, sekitar 300 buku. Buku-buku yang dihasilkan Ibnu Arabi adalah tentang tasawwuf. Di antara buku-buku itu, yang dikenal adalah Fushush al-Hikam, Futuhat al-Makkiyyah, Tarjuman al-Asywaq, Muhadharat al-Abrar, dan al-Isfar. Futuhat adalah karya besarnya yg menyingkap ilmu ghaib antara sang hamba dan sang Khaliq. Dalam dunia tasawwuf, ia digelari Syaikh al-Akbar. 

Para ulama berbeda pendapat tentang Ibnu Arabi ini. Sebagian mengatakan ia adalah seorang wali, sebagian lain menuduhnya sesat, sebagian lagi tidak berkomentar apa-apa.

Tentang Ibnu Arabi, Imam Jalaluddin as-Suyuthi berkomentar, ‘Menurut saya, lebih utama adalah menganggapnya seorang wali. Buat orang-orang yang tidak memiliki kedalaman ilmu, sebaiknya tidak membaca buku-bukunya’.